• Samarbejde løfter opgaven

    Samarbejde løfter opgaven

  • Vores økologiske grøntsager

    Vores økologiske grøntsager

 

Fra STU på Grenaa Produktionsskole og videre i livet.

Onsdag den 13. juli blev der sagt farvel til tre elever på Grenaa Produktionsskole. Patrick Lender Jensen, Martin S. Simonsen og Jesper Friis Pedersen, afsluttede deres treårige STU-uddannelse på Grenaa Produktionsskole og sagde dermed også goddag til nye opgaver i arbejds- og privatliv.

Alle tre elever har været tilknyttet Grenaa Produktionsskole i tre år, hvor de har været en del af skolens STU-forløb – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Uddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig en række faglige, sociale og personlige kompetencer. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs baggrund og udviklingsmuligheder.

Eleverne har i forbindelse med sin STU-uddannelse igennem hele forløbet været i praktik hos forskellige virksomheder i Norddjurs Kommune. Praktikforløbene danner baggrund for elevernes kommende beskæftigelse.

Martin er efter sin praktik hos AE-Maskiner i Ørsted blevet ansat samme sted og arbejder nu med opgaver på værkstedet og med at hente og bringe maskiner og reservedele.

Patrick fortsætter sin praktik i Fakta i Glesborg, hvor han i den kommende tid vil være optaget af kundeservice og vareeksponering.

Alle elever har i deres tre år i uddannelse på Grenaa Produktionsskole været tilknyttet skolens værkstedslinjer, hvor de har erhvervet sig faglig viden inden for fagene ”Køkken”, ”Metal” og ”Gartner”. Udover at deltage i de forskellige opgaver på Produktionsskolen, har det været muligt at udvide kompetencerne med forskellige kursus. Svejsekursus, kædesavskursus og truckcertifikat er blot nogle af de muligheder eleverne har haft. Eleverne har derudover deltaget i bo-selvtræning

STU indgår i en vifte af uddannelsesmuligheder på Grenaa Produktionsskole. Det er et forløb, hvor den enkelte unge får tilrettelagt uddannelsen med udgangspunkt i egne personlige kompetencer og ønsker.

Den faglige udvikling sikres gennem værkstedsarbejde på skolens værksteder, kurser og praktik i lokale virksomheder, mens der arbejdes med de personlige og sociale kompetencer i særligt tilrettelagte undervisningsforløb.

I øjeblikker er der ni STU-elever på Grenaa Produktionsskole.

OM SKOLEN

OM SKOLEN

DIT FORLØB

DIT FORLØB

NY ELEV

NY ELEV