• Slide1
 • 4
 • 3
 • Slide2
 • 5

 • DIT FORLØB

  Alle mennesker er forskellige

  Derfor er der ikke to forløb på Grenaa Produktionsskole, der er ens. Du får personlig vejledning, og i fællesskab sammensætter vi et forløb, der passer til dig.

  Vi gør meget for, at din tid her på skolen bliver god og brugbar. Vi lytter til det, som du fortæller, og vi arbejder sammen med dig og taler om dit liv og din fremtid.

  Ud over arbejdet på værkstedet består dit forløb af flere forskellige ting:

  • Vejledning
  • Team-tur
  • Praktik
  • Kombinationsforløb
  • Ekskursioner
  • Kompetencebevis
  • Fællesmøder med aktuel debat

  Sammen sætter vi mål for det, du gerne vil arbejde med. Målene beskriver vi i din forløbsplan.

 • VEJLEDNING

  Vejledning handler om dig og dit forløb – dine mål og dine udfordringer. Hvad har du lyst til, hvad drømmer du om, og hvordan når du dine mål?

  Vejledning foregår både i det daglige med din værkstedsleder og din personlige vejleder. Desuden har vi fast opfølgning hver tredje måned. Hvis du er under 18 år, inviterer vi også dine forældre til at deltage i samtalen med vejlederen.

  Vejledning fokuserer på dine styrkesider og muligheder samt de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at du kan komme videre i en ungdomsuddannelse.

  Vejledning handler også om at holde styr på aftaler, praktikforløb og undervisning.

  Vejlederen vil:

  • Støtte og opfordre dig til at tage ansvar for, at der sker noget i dit liv
  • Hjælpe dig til at få større indsigt i, hvad du kan, og hvad du vil
  • Informere og vejlede om dine muligheder for uddannelse
  • Hjælpe dig med at finde en relevant arbejdsplads som praktikforløb
  • Hjælpe dig med at finde en relevant ungdomsuddannelse som et kombinationsforløb

  Afklaring

  Vi vil hjælpe dig med at blive afklaret med, hvad for en uddannelse du skal videre på, og hvordan du bliver klar til at starte på den.

  Derfor handler det om dine ønsker, dine muligheder og dine styrkesider.

 • PRAKTIK

  Afprøv dine fremtidsdrømme i en virksomhed

  Vi har et rigtigt godt samarbejde med erhvervslivet.

  Du kan komme i praktik i en virksomhed og prøve kræfter med et bestemt fag og evt. sikre dig en læreplads. Praktik er din mulighed for at afprøve dine drømme om fremtiden – og måske få nogle nye.
  Du skal selvfølgelig være klar til at komme i praktik. For det er vigtigt, at både du og arbejdspladsen får en god oplevelse og kan bruge det til noget.

  Før en praktik skal du:

  • Kunne møde til tiden
  • Have lært, hvordan omgangstonen er på en arbejdsplads
  • Kunne se værdien i at give den hele armen i praktikperioden.
 • KOMBINATIONSFORLØB

  Klejnsmed eller svejser?
  Kok eller cater?

  Det er svært at vælge, når der er så mange uddannelser. Og det kan være svært at få overblik.

  Men det betyder også, at der er rigtig gode muligheder for at finde noget, der passer lige præcis til dig – til dine ønsker og dine evner.
  En måde at finde ud af det er ved at komme i kombinationsforløb.

  Et kombinationsforløb er en smagsprøve på en erhvervsuddannelse. Det er et målrettet forløb i samarbejde med en teknisk skole, en handelsskole, en social- og sundhedsskole eller en af de øvrige ungdomsuddannelser.

  Du får undervisning på de områder, hvor du har brug for det, så du kan for­berede dig bedst muligt til uddannelsen. Måske har du brug for at få eksamen i fag som dansk, matematik og en­gelsk? Måske har du brug for at vænne dig til den nye skoleform? Du kan have rigtigt mange gode grunde til, at et kombinations­forløb er det helt rigtige for dig.

  Vi hjælper dig med at søge information om uddannelserne i forvejen, og vi tager på besøg på de forskellige skoler, så du kan snuse lidt til det, inden du bestemmer dig.

 • EKSCURSIONER

  Ekskursioner og fælles aktiviteter

  Du kan deltage i en række fælles aktiviteter i løbet af det år, du kan gå her.

  Det kan være ekskursioner for hele skolen eller ekskursioner, som et eller flere værksteder arrangerer.

  Ekskursionerne kan være faglige og rettet mod uddannelse som fx besøg på Århus Tekniske Skole, Den Jyske Håndværkerskole eller designskolen Teko i Herning. Eller det kan være kulturelle besøg på Frilandsmuseet eller Christiansborg.

  Vi har også udveksling med unge andre steder i Europa. Alle rejser bliver forberedt hjemmefra og relaterer sig til arbejdet på værkstederne eller undervisningen.

  Værkstederne arrangerer fagligt relaterede ture med overnatning. Spørg din værkstedsleder, hvad der er på programmet.

 • KOMPETENCEBEVIS

  Papir på det du kan

  Når du afslutter forløbet på produktionsskolen, får du et kompetencebevis. Det fortæller, hvilke faglige kompetencer du har opnået, mens du har gået her. Desuden får du en udtalelse om dine øvrige kompetencer og udviklingsområder.

  Kompetencebeviset giver dig en positiv vurdering af dine kompetencer i forhold til uddannelse og job. Dermed har du bedre muligheder for at få en uddannelsesaftale med en virksomhed eller få et job.

  Forløbsplan og den elektroniske logbog

  Forløbsplanen er en oversigt over dit forløb på produktionsskolen:

  • dine faglige og personlige mål
  • dine opnåede kompetencer: faglige, sociale og personlige
  • dine aktiviteter, fx praktikker
  • dine resultater – fx produktion, certifikater

  Din forløbsplan starter den første dag du er på skolen. Det er din vejleder, der sørger for arbejdet med forløbsplanen – sammen med dig. Når du opnår nye kompetencer, får afprøvet nye muligheder eller ændrer dine fremtidsplaner, skriver I det ind i din forløbsplan.

  Din forløbsplan er også en elektronisk logbog, der fungerer som en slags portofolie – en personlig mappe. Her gemmer du anbefalinger og udtalelser fra arbejdsgivere, værkstedsleder, underviserer m.fl. Og du opbevarer også kursusbeviser, eksamensbeviser og andre former for dokumentation af din udvikling.

  Når dit ophold på Grenaa Produktionsskole slutter, får du udleveret et flot kompetencebevis sammen med tingene fra din elektroniske logbog. Det kan du bruge, når du skal videre i uddannelse eller job.

  Vi sørger for, at du kommer videre til uddannelse eller job med perspektiv for fremtiden.

  Vores mål er, at du får succes.

 • UDSLUSNING

  Udslusning fra Grenaa Produktionsskole

  På Grenaa Produktionsskole arbejder vi for, at alle elever kommer videre i en uddannelse eller et arbejde, der passer til deres evner og ønsker.
  Se Grenaa Produktionsskoles udslusningsstrategi her

  Udslusningsstatistik 2014 PDF hent her

  Udslusningsstatistik 2013 PDF hent her

  Udslusningsstatistik 2012 PDF hent her

  Udslusningsstatistik 2010 PDF hent her