• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Ekskursioner og fælles aktiviteter

Du kan deltage i en række fælles aktiviteter i løbet af det år, du kan gå her.

Det kan være ekskursioner for hele skolen eller ekskursioner, som et eller flere værksteder arrangerer.

Ekskursionerne kan være faglige og rettet mod uddannelse som fx besøg på Århus Tekniske Skole, Den Jyske Håndværkerskole eller designskolen Teko i Herning. Eller det kan være kulturelle besøg på Frilandsmuseet eller Christiansborg.

Vi har også udveksling med unge andre steder i Europa. Alle rejser bliver forberedt hjemmefra og relaterer sig til arbejdet på værkstederne eller undervisningen.

Værkstederne arrangerer fagligt relaterede ture med overnatning. Spørg din værkstedsleder, hvad der er på programmet.