• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Papir på det du kan

Når du afslutter forløbet på produktionsskolen, får du et kompetencebevis. Det fortæller, hvilke faglige kompetencer du har opnået, mens du har gået her. Desuden får du en udtalelse om dine øvrige kompetencer og udviklingsområder.

Kompetencebeviset giver dig en positiv vurdering af dine kompetencer i forhold til uddannelse og job. Dermed har du bedre muligheder for at få en uddannelsesaftale med en virksomhed eller få et job.

Forløbsplan og den elektroniske logbog

Forløbsplanen er en oversigt over dit forløb på produktionsskolen:

  • dine faglige og personlige mål
  • dine opnåede kompetencer: faglige, sociale og personlige
  • dine aktiviteter, fx praktikker
  • dine resultater – fx produktion, certifikater

Din forløbsplan starter den første dag du er på skolen. Det er din vejleder, der sørger for arbejdet med forløbsplanen – sammen med dig. Når du opnår nye kompetencer, får afprøvet nye muligheder eller ændrer dine fremtidsplaner, skriver I det ind i din forløbsplan.

Din forløbsplan er også en elektronisk logbog, der fungerer som en slags portofolie – en personlig mappe. Her gemmer du anbefalinger og udtalelser fra arbejdsgivere, værkstedsleder, underviserer m.fl. Og du opbevarer også kursusbeviser, eksamensbeviser og andre former for dokumentation af din udvikling.

Når dit ophold på Grenaa Produktionsskole slutter, får du udleveret et flot kompetencebevis sammen med tingene fra din elektroniske logbog. Det kan du bruge, når du skal videre i uddannelse eller job.

Vi sørger for, at du kommer videre til uddannelse eller job med perspektiv for fremtiden.

Vores mål er, at du får succes.