• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Vejledning handler om dig og dit forløb – dine mål og dine udfordringer. Hvad har du lyst til, hvad drømmer du om, og hvordan når du dine mål?

Vejledning foregår både i det daglige med din værkstedsleder og din personlige vejleder. Desuden har vi fast opfølgning hver tredje måned. Hvis du er under 18 år, inviterer vi også dine forældre til at deltage i samtalen med vejlederen.

Vejledning fokuserer på dine styrkesider og muligheder samt de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at du kan komme videre i en ungdomsuddannelse.

Vejledning handler også om at holde styr på aftaler, praktikforløb og undervisning.

Vejlederen vil:

  • Støtte og opfordre dig til at tage ansvar for, at der sker noget i dit liv
  • Hjælpe dig til at få større indsigt i, hvad du kan, og hvad du vil
  • Informere og vejlede om dine muligheder for uddannelse
  • Hjælpe dig med at finde en relevant arbejdsplads som praktikforløb
  • Hjælpe dig med at finde en relevant ungdomsuddannelse som et kombinationsforløb

Afklaring

Vi vil hjælpe dig med at blive afklaret med, hvad for en uddannelse du skal videre på, og hvordan du bliver klar til at starte på den.

Derfor handler det om dine ønsker, dine muligheder og dine styrkesider.