• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

EGU ERHVERVS-GRUND-UDDANNELSE

EGU er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan starte på en ordinær ungdomsuddannelse.

EGU er en praktisk tilrettelagt uddannelse der varer 2-3 år, og som er individuelt tilrettelagt efter dine ønsker, behov og evner.

EGU’en er mere praktisk end teoretisk. Som EGU-elev kommer du i praktik i virksomheder og får undervisning på forskellige skoler.

Det praktiske arbejde udgør 60-80 uger, og undervisningen udgør 20-40 uger. Undervisningen kan foregå på erhvervsskoler, VUC, produktionsskoler, AMU-skoler eller som helt specielt tilrettelagte forløb, der passer til den enkelte elev.

Når du er færdig med din EGU, kan du enten fortsætte i en anden uddannelse eller få et arbejde. Du kan selvfølgelig springe direkte over i en ordinær uddannelse, hvis du undervejs i EGU-en bliver klar til det.

Du får støtte af Grenaa Produktionsskoles EGU-vejleder under hele uddannelsen.
Kontakt Forstander Karina Dittmer:
Karina Dittmer på tlf. 21248662 og This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Læs mere på: www.egu.dk

Lovgivning
EGU-uddannelsen er en uddannelse under Ministeriet for Børn og Undervisning. Find love og regler om EGU-ordningen på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside – klik her. Vejledning om EGU fra Ministeriet for Børn og Undervisning finder du her.

Muligheder
Du kan sætte din EGU-uddannelse sammen på mange måder. EGU’en er fleksibel, så den både kan tilpasses din aktuelle situation og den eller de virksomheder, du skal arbejde hos. Uddannelsesplanen sammensætter du sammen med din vejleder og virksomheden.

Der er forventninger til dig som EGU-elev. Når du kommer ud i en virksomhed og skal tjene din løn, forventes det, at du møder til tiden, falder ind i arbejdspladsens kultur og viser fortsat interesse for jobbet. I EGU-en kan du nøjes med at tage dele af ordinære uddannelser eller enkelt-kurser på en eller flere forskellige skoler eller kursuscentre.

Virksomheder
Virksomhederne er meget vigtige for EGU-en. Gennem længere tid har vi opbygget et godt samarbejde med rigtig mange firmaer, store som små. Og feltet bliver løbende udvidet.

Også små virksomheder, der ikke er godkendt til en lærling, har mulighed for at lave en aftale om EGU-praktik. Det gælder fx en tømrermester, der har firma og erfaring, men ikke selv har papir på tømrer-uddannelsen.
Ordningen er fleksibel. Man kan indgå praktikaftaler for kortere eller længere tid. Og kniber det undervejs med aftaler i ordrebogen, kan man lægge en skoleperiode ind.

Ligesom med lærlinge, giver EGU-en også mulighed for tilskudsordninger. Kontakt EGU-vejlederen for nærmere information. Refusionen administreres af AER. Ordningen kan findes her.

Økonomi
Når du er i lønnet praktik i en virksomhed, får du en løn, der svarer til den normale lærlingeløn i den branche, du har valgt. Lønnen er altså typisk mellem 7-9.000 kr. om måneden.

I de perioder du er i et skoleforløb, vil du modtage skoleydelse i stedet for løn. Skoleydelsen er 680 kr. om ugen for elever under 18 år og 1628 kr. om ugen for elever over 18 år.

Vejledning
På Grenaa Produktionsskole står vi for planlægning og vejledning for EGU-elever i Norddjurs Kommune og i samarbejde med Syddjurs kommune.
Som EGU-elev følger vi dig hele vejen gennem uddannelsen og de forskellige skift undervejs. I uddannelsesperioden vil du løbende blive kontaktet af vejlederen, men du kan også altid kontakte din vejleder, hvis der opstår problemer, eller du bliver i tvivl om noget.

Vejledningen har til formål at føre dig godt gennem uddannelsen og give gode råd undervejs. Vejlederen vil også give dig realistiske bud på, hvad du kan forvente af krav på arbejdspladsen.

Alle aftaler omkring uddannelseselementer og praktikker går gennem vejlederen, som derfor har rigtig godt fat i den enkelte elevs situation.

Vi laver fælles arrangementer for alle EGU-elever et par gange om året.