• Slide1
 • 4
 • 3
 • Slide2
 • 5

KUU Kombineret UngdomsUddannelse 

Kuu er for dig som:

 • Er under 25 år og er motiveret for uddannelse
 • Befinder sig godt med praksisorienteret undervisning
 • Er glad for et socialt miljø med klare rammer Kombineret Ungdoms Udannelse
 • Ønsker et løbende samarbejde om din uddannelsesplan med din kontaktperson
 • Er glad for holdfællesskaber
 • Har mod på at lære nyt om dig selv, andre mennesker, samfundet og arbejdslivet
 • Har lyst til at opgradere dig i dansk og matematik
 • Kan lide virksomhedsforlagt praktik
 • Er optaget af mulighed for fast job eller videre uddannelse
 • Ikke har gennemført en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse 
 • Har lyst til en 2 årig SU baseret uddannelse, hvor den unge kan uddanne sig til erhvervsassistent inden for:

Hvordan foregår indstillingsproceduren.

Det er UU-vejlederen der kan indstille elever til KUU.

 • Den unge skal udfylde uddannelsesplan mhp. kommende KUU på minuddannelse.net
 • Hjælpedokument til KUU udfyldes også. UU-vejleder skriver i feltet: ”afsluttende kommentarer fra vejleder.
 • Vurdering til Målgruppe for KUU udfyldes og underskrives af den unge og UU-vejleder
 • Ejendomsservice og miljø ​

  Er du multihåndværker “light”, der kan se dig selv både ude og inde. Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for ejendomsservice. Vi samarbejder med boligforeninger, skoler og virksomheder og privat.

  • Eftersyn og vedligeholdelse af døre, vinduer, vægge, gulve
  • Mindre håndværksopgaver inden for fag som maler, elektriker, tømrer
  • Pasning af grønne arealer og mindre anlægsopgaver som bed, fliser og græs
  • Miljørigtigt håndtering af affald og kemikalier
  • Brug af gartnerimaskiner som havetraktor og buskrydder
  • Certifikater til minigraver, minidumper, motorsav, affaldshåndtering
  • Kundeservice og miljøbevidsthed

  Handel og Kundeservice​

  Ser du dig selv som serviceminded og med blik for salg og medier? Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for Handel og Kundeservice. Vi samarbejder med detail- og, dagligbutikker, kontor og web-baserede virksomheder.

  • Betjene kunder i dagligvarebutik, detailbutik eller varehus
  • Håndtere forskellige varegrupper og fylde op
  • Salg og betjening af kasseapparat
  • Svare på kundespørgsmål og lave informationssøgning
  • Håndtering af firmaets PR og marketing
  • Opdatering af web og medier

  Mad og sundhed

  Kan du lide mad og tænke det sammen med fysisk og psykisk velvære? Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for Mad og Sundhed. Vi samarbejder med køkkener, restauranter, fitness, skoler og foreninger.

  • Håndtering af råvarer og tilberedning af sund mad
  • At tænke ernæring sammen med både krop og psyke
  • Lægge kostplaner og træningsprogram
  • Tage hygiejnebevis
  • Sammensætte træningsprogram
  • At lave minikursus i sund kost og bevægelse

  kuu1

  Jette Ravnsbk 2018 200x300BW

   Jette Ravnsbæk vejleder for KUU

  Kan kontaktes på:
  Tlf: 25 75 34 46
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

   

   

   

  Børn, unge og ældre

  Kan du lide at, omgås andre mennesker, og de serviceopgaver der ligger i fagområderne? Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for Børn, unge og ældre.

  • Udvikle dine personlige, sociale og faglige færdigheder til at varetage et job, hvor du arbejder med børn, unge eller ældre.
  • Samarbejde og kommunikation
  • Undervisning i hygiejne
  • Certifikat i førstehjælp
  • Fokus på personlig udvikling og psykologi
  • Fokus på betydningen af kost, ernæring, sundhed og motion

  Økologi & Bæredygtighed

  Ønsker du at producere økologiske råvarer af bedste kvalitet og se dem blive brugt til skøn mad? Nyder du at så og prikle i lækker muld om foråret for senere på året at høste fantastisk grønsager og nyde smagen af dine egne gulerødder og agurker? Går du ind for økologi og grøn tankegang? Så skal du være erhvervsassistent inden for Økologi og Bæredygtighed.
  Vi samarbejder med Skovskolen, Kalø landbrugsskole og Beder Gartnerskole

  • Kendskab til årsrytmen i planteproduktionen
  • Råvarekendskab og forståelse og viden om hvilke afgrøder der bruges i køkkenets produktion
  • Kendskab til grundregler for dyrkningsmetoder af forskellige afgrøder i væksthus og på friland fra frø til høst
  • Skovbrug og bæredygtighed
  • Økologi og alternative energiformer

  Metal

  Fascineres du af stålkonstruktioner, store maskiner, og har du øje for en perfekt svejsning? Elsker du at arbejde med ordentligt håndværktøj, og har du sans for teknik og maskinværktøj?
  Som erhvervsassistent på metal opnår du et grundlæggende kendskab til smedefaget og bliver bevidst om dine egne evner og muligheder inden for faget.
  Vi samarbejder med Teknisk Skole og flere lokale virksomheder

  • Betjening af forskellige maskiner
  • Kendskab til håndværktøj
  • Forskellige svejseformer
  • Tegneprogrammer
  • Instruktion i sikkerhedsarbejde

  Grenaa produktionsskole kan altid kontaktes med henblik på spørgsmål til KUU, målgruppe, konkrete elever mm. Derudover har vi planlagt 3 dage hvor eleven, forældre, UU-vejleder mm. kan komme ud på skolen, få en rundvisning og tale konkret med os om KUU uddannelsen.

  Nyttige links

  Komung

  Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

  Uddannelses Guide