• Slide1
 • 4
 • 3
 • Slide2
 • 5

KUU

KUUHvem er KUU eleven. Unge som

 • Er under 25 år og er motiveret for uddannelse
 • Befinder dig godt med praksisorienteret undervisning
 • Er glad for et socialt miljø med klare rammer
 • Ønsker et løbende samarbejde om din uddannelsesplan med din kontaktperson
 • Er glad for holdfællesskaber
 • Har mod på at lære nyt om dig selv, andre mennesker, samfundet og arbejdslivet
 • Har lyst til at opgradere dig i dansk og matematik
 • Kan lide praktik i virksomhed
 • Er optaget af mulighed for fast job eller videre uddannelse
 • Ikke har gennemført en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse Hvilke Linjer tilbyder Grenaa Produktionsskole.Erhvervsassistent inden for:
 • Vi tilbyder vi de unge en 2 årig Su baseret uddannelse, hvor den unge kan uddanne sig til

Ejendomsservice og miljø ​

Er du multihåndværker “light”, der kan se dig selv både ude og inde. Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for ejendomsservice. Vi samarbejder med boligforeninger, skoler og virksomheder og privat.

 • Eftersyn og vedligeholdelse af døre, vinduer, vægge, gulve
 • Mindre håndværksopgaver inden for fag som maler, elektriker, tømrer
 • Pasning af grønne arealer og mindre anlægsopgaver som bed, fliser og græs
 • Miljørigtigt håndtering af affald og kemikalier
 • Brug af gartnerimaskiner som havetraktor og buskrydder
 • Certifikater til minigraver, minidumper, motorsav, affaldshåndtering
 • Kundeservice og miljøbevidsthed

Handel og Kundeservice​

Ser du dig selv som serviceminded og med blik for salg og medier? Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for Handel og Kundeservice. Vi samarbejder med detail- og, dagligbutikker, kontor og web-baserede virksomheder.

 • Betjene kunder i dagligvarebutik, detailbutik eller varehus
 • Håndtere forskellige varegrupper og fylde op
 • Salg og betjening af kasseapparat
 • Svare på kundespørgsmål og lave informationssøgning
 • Håndtering af firmaets PR og marketing
 • Opdatering af web og medier

Mad og sundhed

Kan du lide mad og tænke det sammen med fysisk og psykisk velvære? Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for Mad og Sundhed. Vi samarbejder med køkkener, restauranter, fitness, skoler og foreninger.

 • Håndtering af råvarer og tilberedning af sund mad
 • At tænke ernæring sammen med både krop og psyke
 • Lægge kostplaner og træningsprogram
 • Tage hygiejnebevis
 • Sammensætte træningsprogram
 • At lave minikursus i sund kost og bevægelse

kuu1

kuu2

Børn, unge og ældre

Kan du lide at, omgås andre mennesker, og de serviceopgaver der ligger i fagområderne? Så kan du uddanne dig til erhvervsassistent inden for Børn, unge og ældre.

 • Udvikle dine personlige, sociale og faglige færdigheder til at varetage et job, hvor du arbejder med børn, unge eller ældre.
 • Samarbejde og kommunikation
 • Undervisning i hygiejne
 • Certifikat i førstehjælp
 • Fokus på personlig udvikling og psykologi
 • Fokus på betydningen af kost, ernæring, sundhed og motion

Hvordan foregår indstillingsproceduren.

Det er UU-vejlederen der kan indstille elever til KUU.

 • Den unge skal udfylde uddannelsesplan mhp. Kommende KUU på minuddannelse.net.
 • Hjælpedokument til KUU udfyldes også. UU-vejleder skriver i feltet: ”afsluttende kommentarer fra vejleder.
 • Vurdering til Målgruppe for KUU udfyldes og underskrives af den unge og UU-vejleder

Grenaa produktionsskole kan altid kontaktes med henblik på spørgsmål til KUU, målgruppe, konkrete elever mm. Derudover har vi planlagt 3 dage, hvor eleven, forældre UU-vejleder eller andre, kan komme på skolen, få rundvisning og tale konkret med os om KUU uddannelsen.

Nyttige links

Komung

Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

Uddannelses Guide