• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Lærling

Produktionsskolebaseret lærling

På Grenaa Produktionsskole kan du blive lærling, fordi vi har mulighed for at tilbyde en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i samarbejde med en erhvervsskole.

Følgende værkstederne er godkendt af fagudvalgene til at have lærlinge: Metal, Træ, Køkken og Kontor.

En produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse bliver skræddersyet til dig og giver dig mulighed for at tage en uddannelse med netop den ekstra støtte, du har behov for. Den har samme værdi som alle andre lærlingeuddannelser. Lærlingeuddannelsen kan vare 1-5 år afhængigt af uddannelsen.

Ordningen er lavet for de unge, der af forskellige grunde vil have vanskeligheder ved at gennemføre et ordinært lærlingeforløb. Hos os får du tæt personlig kontakt og vejledning – og du har samtidig mulighed for at forlænge forløbet.

Som lærling bliver du tilknyttet en erhvervsskole via din uddannelsesplan, men de fleste lærlinge tager grundforløbet her på skolen. Praktikperioderne kan du også gennemføre her på skolen – kombineret med praktikker hos virksomheder, der dækker de specialer, vi ikke har. Som lærling på produktionsskolen skal du gennem de samme eksaminer på skoleforløbene, som afholdes på erhvervsskolerne.