• Slide1
 • 4
 • 3
 • Slide2
 • 5

Hvorfor et elevråd?

Vi synes, at det er vigtigt, at du som elev er med til at tage initiativ. Det kan du gøre i elevrådet.
I elevrådet kan du være med til at planlægge og bestemme, og du kan tage emner op, som har betydning for elevernes trivsel på skolen.

Hvert år afsætter vi penge til aktiviteter, som elevrådet arrangerer. Elevrådet tager også selv på ture til andre skoler og besøger deres elevråd.
Der er en lærer med som tovholder. Der holdes elevrådsmøde hver anden uge.

Så hvis du har lyst til at være med til at bestemme, så meld dig til elevrådet.

Vedtægter for Grenaa Produktionsskoles elevråd

 • Elevrådets hjemsted er Grenaa Produktionsskole
 • Elevrådet består af en repræsentant og en suppleant fra hvert værksted. Hvis ikke værkstedet tager initiativ, må elevrådet tage initiativ til at nyvalg til repræsentant, og/eller suppleant finder sted.
 • Formanden aflægger beretning for aktiviteten i rådet ved afgang, dog senest efter 12 måneder.
 • Vedtægtsændringer kan kun ske ved tiltrædelse af almindeligt flertal blandt skolens elever og efter samtykke fra skolens ledelse.
 • Elevrådets formål er at varetage interesserne for elever på Grenaa Produktionsskole. Dette kan ske på rådets eget initiativ, eller ved forslag fra det ugentlige fællesmøde.
 • Nykonstituering af formandsposten sker ved formandens afgang. Dog skal nyvalg /genvalg til formandskab/næstformandskab afholdes i elevrådet efter højst 12 måneder.
 • Elevrådet fastsætter egen forretningsorden. Forretningsordenen fastsætter mødehyppighed, samt en fast dagsorden for møderne.