• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Holdning og handling – unge på vej

Grenaa Produktionsskole arbejder under mottoet: Holdning og handling – unge på vej.

Siden 1986 har Grenaa Produktionsskole arbejdet vi med unge, der af forskellige årsager ikke går den lige vej gennem det ordinære uddannelsessystem. Det overordnede mål for os er at give de unge redskaber og fornyet mod på at gå videre i en uddannelse og gennemføre den.

I vores daglige arbejde med at hjælpe de unge på vej, bruger vi en bred palet af tilgange.

  • Vi arbejder med en anerkendende og motiverende tilgang, samtidig med at vi er tydelige voksne, der sætter grænser.
  • Vi skal tilbyde de unge tilpas udfordring i forhold til deres aktuelle ståsted. Vi arbejder helhedsorienteret med at forstå den unge – også ud over skole-sammenhæng – for at nå frem til det punkt, hvor troen på mulighederne mødes med gejsten og realismen.
  • Vi følger med i den samfundsmæssige udvikling i og uden for skoleverdenen. Der er mange unge, der har brug for andre måder at tage uddannelse på. Derfor har vi også lærlinge i uddannelse, samtidig med at vi tilbyder vejledning og forløb inden for EGU og STU.
  • Vi et stort netværk inden for kommunen, i nærområdet og på landsplan. Vi ser os som en meget åben skole, både når det gælder modtagelighed over for nye ideer og tiltag – og mht. åbenhed over for alle samarbejdspartnere.

Skolen er flexibel i elev-optaget. Vi har løbende 70-90 elever ud over de externe, vi vejleder.

Hvis du har lyst til at høre om Grenaa Produktionsskole er noget for dig, kan du kontakte skolen på telefon 86327066 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.