• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

Værdigrundlag på Grenaa Produktionsskole

På Grenaa Produktionsskole arbejder vi på grundlag af tre værdier:

  • Anerkendelse
  • Helhedsorientering
  • Kvalitetsbevidsthed

Vi møder alle mennesker med anerkendelse

Vi tror på, at mennesker vokser og styrkes, når vi tager udgangspunkt i deres resurser og potentialer. Vi arbejder med en anerkendende tilgang i dialogen med de unge. Gennem anerkendelse og inddragelse
erfarer de unge, at de har kompetence til at mestre eget liv. Sammen med eleven evaluerer vi løbende målsætninger, udfordringer, ønsker og muligheder.


Vi har en helhedsorienteret tilgang

Vi har fokus på elevernes personlige, sociale og faglige udvikling. Vi ser på elevens samlede situation som udgangspunkt for at blive klar til uddannelse og erhvervsliv. Men også klar til at håndtere andre livssituationer. Derfor arbejder vi både med praktisk og teoretisk undervisning og fokuserer på praksisfællesskabet som helhedsskabende arbejdsform.


Vi arbejder med kvalitetsbevidsthed

Vi arbejder med kvalitetsbevidsthed – både hvad angår kvalitet i den enkeltes læring og udvikling og kvalitet i de varer og tjenesteydelser, vi producerer. Det betyder, at vi arbejder systematisk med at dokumentere læringsprocesserne og følge op på dem, og at vi bestræber os på, at vore produktioner er af høj kvalitet.

Vision for Grenaa Produktionsskole: Vi vil være 1. valg for alle unge i vores målgruppe

Vi ønsker at være på forkant med udviklingen inden for vores verden og afprøve nye veje for vores lærings- og arbejdsmiljø.