• Slide1
 • 4
 • 3
 • Slide2
 • 5

SPS  Social Pædagogisk Studiestøtte 

I forbindelse med den Kombinerede Ungdomsuddannelse – KUU, kan du søge SPS specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan få hjælp til bl.a.:

 •  Fastholde motivationen.
 •  Holde koncentration/fokus.
 •  Fungere i sociale sammenhæng.
 •  Få øje på egne ressourcer.
 •  Skabe overblik og struktur.
 •  Sætte mål og fastholde dem.
 •  Planlægge opgaver.
 •  Finde gode studievaner.
 •  Modtage løbende opfølgning.
 •  Skabe klarhed og forståelse.
 •  Kontakt SPS-vejleder:
 •  Få en samtale, om specialpædagogisk støtte (SPS) til dig.

Det er vigtigt du medbringer:

 • Nem-ID
 • Dokumentation for evt. diagnoser.
 • Inden samtalen skal du overveje hvilken støtte, der vil hjælpe dig til at gennemføre uddannelsen.
 • Under samtalen skal vi beskrive forslag til støtte i en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
 • Du skal udfylde en bemyndigelseserklæring (er du under 18 år skal dine forældre/værge underskrive).
 • Kontakt SPS -vejleder, så snart du modtager afgørelsen i e-boks.
 • Hver semester laves forløbsbeskrivelser over den støtte du modtager og dine behov fremadrettet. Den skal vedlægges genansøgning.

Har du spørgsmål, så ring til din SPS-vejleder, eller se mere info om SPS på : www.spsu.dk

Tina Carstens                                                              Hanne Dahl Andreassen
SPS-vejleder                                                               Studiestøtte
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                   E:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
M:+45 8110 0694                                                    M:+45 2913 4606