• Slide1
 • 4
 • 3
 • Slide2
 • 5

STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Hvem henvender tilbuddet sig til:

STU er et uddannelsesforløb, der henvender sig til elever med særlige udfordringer, som har behov for ekstra støtte og vejledning. Eleven får en individuel uddannelsesplan som imødekommer, som har fokus på elevens ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder. I uddannelsen bliver eleven mødt med præcis de udfordringer, der passer til den enkelte samt dennes evner og måde at lære på.

Man skal tale med kommunes STU-koordinator for at blive godkendt og henvist til et STU-forløb (visitation).

Den Erhvervsrettet og Inkludere STU i Norddjurs Kommune.

STU på Grenaa Produktionsskole er erhvervsrettet, praksisorienteret og inkluderende. Vi tilbyder STU-forløb, hvor du deltager i et ungdoms- og arbejdsfællesskab med et hensyn til dine kompetencer og udfordringer.

I din uddannelsesplan kan der indgå værkstedstilbud, virksomhedspraktikker, faglig og boglig undervisning og bo-træning.

På Grenaa Produktionsskole er vores STU:

 • En uddannelse der kobler værkstedsarbejde, virksomhedspraktikker, undervisning og bo-træning.
 • Mange forskellige værksteder, hvor praktisk arbejde kombineres med teori
 • Et stort netværk af firmaer og uddannelsessteder, som kan indgå i uddannelsen.
 • En uddannelse hvor du indgår som en ligeværdig del af et større arbejds– og ungdomsfællesskab
 • ;En uddannelse, der tager udgangspunkt i dine læringspotentialer og udviklingsmuligheder.
 • En tryg base med tydelige voksne, vejledning og undervisning, der passer til dig
 • - Eleverne kan tage deres uddannelse på skolens værksteder: Gp. Inc - Grafisk, Køkken, Sosu, Metal/auto, Byg og Bolig, Byggepladsen i Djurs Sommerland, Grøn, Butikslinjen i Kvickly.
  Vores pædagogiske og didaktiske metoder tager afsæt i praksispædagogik, synlig læring og en anerkendende tilgang.