• Slide1
  • 4
  • 3
  • Slide2
  • 5

STU

STU = Særligt Tilrettelagt Uddannelse

STU-forløb er et uddannelsesforløb, der henvender sig til unge med særlige udfordringer. STU er et supplement til de andre tilbud i kommunerne på Djursland.

I et STU-forløb får du ekstra støtte og vejledning. Du bliver mødt med præcis de udfordringer, der passer til dig og dine evner og måde at lære på.

Du skal gennem din kommunes STU-koordinator for at blive godkendt og henvist til et STU-forløb (visitation).

Det tilbyder vi dig:

  • En tværfaglig uddannelsesplan med fokus på både personlige, sociale og faglige sider
  • En tryg base med tydelige voksne og vejledning og undervisning, der passer til dig
  • At indgå som en ligeværdig del af et større ungdomsfællesskab
  • Mange forskellige værksteder, hvor praktisk arbejde kombineres med teori
  • Struktur og gennemskuelige undervisningsplaner, der hænger sammen med dagligdagen
  • Et rigtig stort netværk af firmaer og uddannelsessteder, som kan indgå i uddannelsen.

Kontakt Casper Brøste, der er STU-vejleder. Tlf: 27990450